Business Continuity

Neprekinuto poslovanje

Moderna ekonomija nameće vrlo visok stupanj konkurentnosti privrednih subjekata, ali i nužnost kontinuiranosti poslovanja. Nedopustivo je da poslovanje tvrtke stoji uslijed nespremnosti na razne utjecaje bilo izvanjeske bilo unutar samog poslovnog subjekta.
Unutar tvrtke nužno je uočiti kritične poslovne procese pomnim planiranjem i zaštitnim mehanizmima treba zaštititi od mogućih prekida. Informatičke tehnologije jedan su od nedjeljivih segmenata sustava neprekinutog poslovanja. Dobro osmišljena IT infrastruktura predstavlja okosnicu na kojoj se izgrađuju ostali elementi cjelovitog rješenja.