Održavanje

Poslovi održavanja su iznimno važni za ispravan rad sustava, na taj način su rizici rada sustava smanjeni na najmanju moguću mjeru.
Poslove održavanja dijelimo u tri kategorije:
 • PREVENTIVNO ODRŽAVANJE
Preventivno se održavanje sastoji od periodičke provjere programskog proizvoda i softverske okoline u kojoj se isti izvodi, s ciljem ranog otkrivanja mogućih problema u radu i poboljšanja performansi sustava.
 • KOREKTIVNO ODRŽAVANJE
Korektivno održavanje se sastoji od ispravaka grešaka u radu isporučenog programskog proizvoda, kako bi proizvod nesmetano radio u skladu s programskim specifikacijama. Korektivno održavanje uključuje otklanjanje zastoja u radu sustava.
 • PROŠIRENO ODRŽAVANJE
Prošireno održavanje čine izmjene i dopune funkcionalnosti isporučenog programskog proizvoda i slične aktivnosti, u skladu sa zahtjevima korisnika.

Primjeri proširenog održavanja:
 • izrada funkcionalne specifikacije/idejnog rješenja prema zahtjevu za izmjenom
 • izmjene i dopune funkcionalnosti isporučenog programskog proizvoda
 • usluge dodatne obuke korisnika
 • razvoj novih funkcionalnosti proizvoda
 • prilagodba programskog proizvoda novim zakonskim i drugim propisima
 • konzultantske aktivnosti
 • izrada dodatne dokumentacije
 • integracija proizvoda s drugim softverom i računalnim sustavima
 • kreiranje posebnih izvještaja
 • rješavanje zahtjeva za analizom podataka, prijenosom podataka iz/u druge sustave i slično
 • ostale aktivnosti iz područja informatike i poslovnih procesa