Remote Data Mirroring

Preslika na udaljene lokacije

Donedavno jedan od uobičajenih načina zaštite podataka prevoženjem istih na neku udaljenu lokaciju sve se manje koristi zahvaljujući komunikacijskim i ostalim tehnologijama koje omogućavaju prijenos podataka putem javne telekomunikacijske infrastrukture na brz. Učinkovit, jeftin, automatiziran i siguran način.