EU fondovi

Senso IS d.o.o. je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo ,inovacije i investicije dana 11. veljače 2020. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020 (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.19.0909).

Projekt Izrada programskih modula za upravljanje poslovnom dokumentacijom i procesima u oblaku (I-Cloud) investicija je ukupne vrijednosti 1.158.978,89 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 915.883,11 kn, 595.324,01 kn financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020

Projekt: Poboljšanje konkuretnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije(IKT) – 2

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=297eaffc-ee30-4c87-ae50-4743f6f685d2

Razdoblje provedbe projekta je 16.01.2020. – 16.08.2020.

Provedbom projekta „Izrada programskih modula za upravljanje poslovnom dokumentacijom i procesima u oblaku (I-Cloud)„ tvrtke Senso IS d.o.o. predviđena je nabavka specijaliziranih softverskih rješenja za brzu i efikasnu obradu poslovne dokumentacije i poslovnih procesa te za učinkovitu pohranu i učinkovito arhiviranje poslovne dokumentacije izvršenih projekata. U okviru projekta nabavljena je i informatička oprema, tehnička infrastruktura (hardware i software licence). 

Projekt ima za cilj osnaživanje IKT infrastrukture društva kroz nabavku sklopovske i sistemske infrastrukture. Uspješna implementacija projekta rezultirat će unaprjeđenjem poslovnih procesa, povećanjem prihoda od prodaje, jačanjem tržišne pozicije te povećanje konkuretnosti i učinkovitosti tvrtke, razvojem novih kompetencija te povećanju opsega i kvalitete poslovnih programskih rješenja uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije. Očekuje se otvaranje i očuvanje postojećih radnih mjesta.

Kontakt osoba za više informacija:
Danijel Mulugeta, direktor
e-mail: info@senso-is.hr

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

VIŠE INFORMACIJA O EU PROJEKTIMA NA WEB STRANICI MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

http://www.strukturnifondovi.hr

*Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Senso IS d.o.o.