Logistika

Po pitanju logistike Senso IS je orijentiran razumijevanju izazova i zahtjeva svojih, kako sadašnjih, tako i budućih korisnika svojih usluga.

Osiguravamo nabavu dijelova informatičkih sustava – opreme, hardvera, softvera – od strane renomiranih principala svojim korisnicima.

Partneri smo svojim korisnicima u stvaranju nove vrijednosti (poslovnih informatičkih rješenja) koja nadasve ima razloge primjene (smanjenje troškova, povećanje efikasnosti, optimizacija postojećih poslovnih procesa i procedura…).

Predani tim stručnjaka Senso IS-a svojim korisnicima osigurava kvalitetan partnerski i profesionalan odnos kako bi, zajedničkom suradnjom, opstali na tržištu.