Vođenje IT projekata

Ova usluga je namijenjena poslovnim organizacijama, pogotovo srednjim i većim, koje se moraju mijenjati kako bi napredovale u svom poslovanju te slijedom toga ulaze u projekte različitih veličina i složenosti kako bi promijenile segmente svog poslovanja koji su nužni za širenje i opstanak na tržištu.
Svrha vođenja projekata nije propitivanje svrhe i važnosti planirane promjene, već osiguravanje da su projektni rezultati upravo oni koji omogućavaju željenu promjenu.

Poslovne koristi vođenja projekata:
  • upravljanje opsegom i izmjenama na projektu,
  • isporuka projektnih rezultata na vrijeme i zadanim okvirima,
  • fokusiranje projektnog tima na rješenje,
  • osiguravanje podrške projektu od svih interesnih skupina,
  • kontrola nad napretkom izvođenja projekta, rizicima i promjenama,
  • uspješno rješavanje nepredviđenih situacija,
  • koncentriranje na završetak i primopredaju projekta.

Pojam upravljanje projektima se odnosi na definiciju i planiranje te praćenje, kontrolu i završetak projekta.

Svi projekti trebaju neku razinu upravljanja. Što je projekt veći i složeniji, to je veća potreba za formalnim, standardnim i strukturiranim procesom.

Senso IS nudi svoje znanje i iskustvo kako bi svaki započeti projekt bio i uspješno završen. Dosadašnja praksa nam je takva.