Konsolidacija sustava za pohranu podataka

Veliki broj raznih aplikacija koje čine sastavni dio IT infrastrukture poslovnog subjekta s vremenom generira razne i često puta raznolike sustave za pohranu podataka. Povećanjem broja takvih sustava rastu i troškovi održavanja, sigurnosti, edukacije, implementacije itd.
Danas sveprisutna konsolidacija zahvatila je i segment pohrane podataka i to centralizirani sustavi za pohranu podataka. Tijekom konsolidacije sustava za pohranu podataka obvezno se izvodi i migracija podataka.
Konsolidacija sustava za pohranu podataka jedan je od nužnih preduvjeta za implementaciju sustava za presliku podataka na udaljenu lokaciju (Remote Data Mirroring) te oporavak od katastrofe (Disaster Recovery).