Upravljanje računalnim mrežama

Računalne mreže predstavljaju okosnicu svake IT infrastrukture. Sveopći trend konsolidacije IT resursa na svim nivoima još intenzivnije ukazuje na veliku važnost dostupnosti mrežne infrastrukture.
Greške na računalnim mrežama mogu paralizirati poslovanje utoliko što su svi klijenti povezani mrežnom infrastrukturom na sustave poslužitelja, sustave za pohranu podataka itd.
Proaktivno upravljanje računalnim mrežama nužnost je s kojom se susreću svi poslovni sustavi. Pravovremeno uočavanje nepravilnosti u radu koje bi u skoro vrijeme mogle prouzročiti pogreške na mreže od ključne je važnosti za pouzdan rad cijele IT infrastrukture.
Administratori mrežnih resursa moraju imati na raspolaganju alate kojima je moguće pratiti rad računalne mreže, izvještavati o stanju te sustavno predlagati unaprjeđivanja iste.