Digitalna arhiva

Digitalna arhiva predstavlja repozitorij dokumentacije koja je dostupna 24x7. Unutra se pohranjuje dokumentacija neovisno o izvoru i vrsti dokumenta. Pretraživanje je iznimno lagano kroz internet aplikaciju.
Unos dokumentacije obavlja se kroz:
 • skeniranje ulaznih dokumenata u datoteku PDF formata na stanicama za skeniranje, obrada skeniranog dokumenta (poboljšanje izgleda skeniranog dokumenta) i izravan unos u dokumentacijski sustav
 • unos dokumenata u elektroničkom obliku (datoteka iz programa za obradu teksta, elektronska pošta i slično) u dokumentacijski sustav

Digitalna arhiva sadrži sve karakteristike sustava za upravljanje dokumentacijom (DMS – Document Management System):
 • sigurnost pristupa dokumentima putem dodjele prava pristupa korisnicima arhive
 • pretraživanje dokumenata prema atributima pridijeljenima pojedinom dokumentu
 • lakše upravljanje pravima pristupa putem grupa korisnika
 • pregled povijesnih podataka u obradi dokumenta:
  • izvršioci akcija nad pojedinim dokumentom
  • izvedene akcije
  • datum i vrijeme izvođenja akcija
 • određivanje sigurnosne politike s obzirom na:
  • tip dokumenta
  • svojstva dokumenta
  • korisnicima koji pristupaju dokumentu
 • osiguravanje revizijske sljedljivosti (audit trail) prema sigurnosnoj politici tvrtke
 • organizaciju dokumenata unutar dokumentacijskog sustava kroz strukturu mapa