Upravljanje poslovnim procesima

Upravljanje procesima (workflow management) važna je komponenta poslovanja iz više razloga. Primarna prednost je povećanje efikasnosti poslovanja. Automatizacijom mnogih procesa unutar poslovanja i uspostavljanjem procedura koje se poštuju, nepotrebni koraci su eliminirani, a svaki član tima je potpuno svjestan svoje odgovornosti.
Workflow management također olakšava praćenje učinka zaposlenika i strojeva. Kada je slomljena karika u lancu, jednostavno je vratiti se i odrediti gdje se to dogodilo. Osim toga, workflow management služi kako bi se standardizirale metode rada, čime se osigurava da svaki zaposlenik radi na istoj razini i obavlja istu funkciju.

Workflow management također unaprjeđuje korisnički servis. Pružajući kvalitetnu uslugu koja se može očekivati na svakoj razini, workflow management omogućava klijentu da se osjeća potpuno uključen u cijeli proces i sposoban za dobivanje pravovremenih odgovora na važna pitanja. S druge strane dobije se zadovoljan kupac koji se ponovno vraća te se povećava dobit tvrtke.

Workflow management pomaže tvrtkama da pronađu načine kako unaprijediti svoju proizvodnju ili usluge. Povećavajući odgovornost svakog zaposlenika i dajući mu jasnu ulogu u procesu, tvrtka može lakše odrediti mjesto poboljšanja procesa kako bi se povećala efikasnost i unaprijedila kvaliteta proizvoda i usluga.

Korištenjem softvera za workflow management tvrtke i organizacije također povećavaju i fleksibilnost. Praćenjem procesa i unosom različitih alternativnih scenarija, tvrtka lakše određuje prilike za poboljšanjem poslovanja. Softver se može koristiti za ispitivanje pojedinog dijela procesa ili na razini cijele organizacije. Ova se osobina koristi unutar velikih organizacija koje imaju više ureda i podružnica po cijeloj zemlji ili svijetu.
Prednosti koje su prisutne primjenom upravljanja poslovnih procesa:
  • Efikasnost - Automatizacija poslovnih procesa, a u cilju poboljšanja efikasnosti, smanjenja broja ciklusa i povećanja produktivnosti
  • Cijena - Automatizacija poslovnih procesa u cilju smanjenja potreba za ručnim procesiranjem što bitno smanjuje vrijeme potrebno za pojedine aktivnosti
  • Kvaliteta - Težnja poslovnih procesa za smanjivanjem mogućnosti pogrešaka nastalih ručnim procesiranjem.
  • Usklađenost - Prilagodba korporativnim pravilima i standardima. Usklađenost za zakonskim regulativama
  • Prilagodljivost - Mogućnost brze prilagodbe dinamici poslovanja unutar organizacije