e-Račun

Senso IS je razvio rješenje za automatizirano urudžbiranje i razmjenu elektroničkog računa integriranu sa procesom odobravanja ulaznih faktura
Razvijen je servis koji automatski vrši posredovanje i razmjenu između poslovnog subjekta i FINA-e.
Servis se brine o tome da se autentificira prema FINA-e, te šalje izlazne i zaprima ulazne račune.
Time se ukida manualni rad sa tokenima jer servis u sebi sadržava sve potrebne podatke za autentifikaciju
( klijentski certifikat i aplikacijsku logiku za slanje/primanje računa).

Kod razmjene računa, originalni sadržaj i račun urudžbira se u dokumentacijski sustav radi evidencije.

Kako se radi o elektroničkom računu, taj osim originalnog računa ( PDF slika računa ) sadrži sve potrebne podatke kao što su iznos,
datum dospijeća, partner ...itd. Ti podaci za ulazni račun automatski se prenose iz elektroničkog računa do procesa
odobravanja. Ukida se ručni unos kod urudžbiranja. Elektronički ulazni račun odmah bi započeo sa odobravanjem.