High Availability

Visoka raspoloživost

Usprkos sve sofisticiranijim i pouzdanijim IT rješenjima uvijek postoji stanovita mogućnost kvara pojedinih komponenti sustava. Kako bismo izbjegli da sustav ne radi uslijed takvog kvara pri samom dizajnu vodimo brigu o možebitnim kvarovima te metodom redundancije povećavamo raspoloživost sustava.
Uzmimo primjer poslužitelja. Poslužitelj je sam po sebi u velikoj mjeri redundantan sa stanovišta komponenti: više procesora, diskova, napajanja, ventilatora, U/I sučelja itd. Kako bismo onemogućili ispad sustava uslijed kvara poslužitelja povećavamo stupanj redundantnosti na nivou poslužitelja načinom da se spaja više poslužitelja u cluster sustav.