Dizajn

Prilikom dizajna poslovnih procesa treba imati na umu da svaka industrija ima svoje specifične procese.
Analiza i dizajn poslovnih procesa provodi se u svrhu:
 • određivanja vremena potrebnog za izvršenje poslovnog procesa,
 • pronalaženja aktivnosti koje usporavaju izvođenje poslovnog procesa,
 • bržeg povrata investicije u sustav.

Analiza i dizajn poslovnih procesa omogućava razumijevanje načina poslovanja organizacije i automatiziranje izvođenja poslovnih procesa.

Prednosti uvođenja BPM-a:
 • smanjen trošak procesa,
 • povećana kvaliteta procesa / manji broj pogrešaka,
 • kraće vrijeme trajanja procesa,
 • kraće vrijeme obuke zaposlenika / niži troškovi,
 • smanjen broj internih zahtjeva za podrškom,
 • smanjen broj pritužbi od strane korisnika,
 • povećana mogućnost predviđanja situacija i planiranja.

BPM je način upravljanja organizacijom pomoću :
 • optimalizacije poslovnih procesa,
 • povećanjem efikasnosti i kvalitete, te veće transparentnosti,
 • smanjenja opterećenja na resursima,
 • minimalizacije rizika i troškova,
 • povećanjem brzine izvođenja aktivnosti bez utjecaja na kvalitetu.