Sustavi za pohranu podataka

Velike količine podataka, veliki stupanj potrebne dostupnosti, sigurnosti, mogućnost učinkovite i brze proširivosti preduvjeti koje moraju zadovoljiti sustavi za pohranu podataka. Sustavi za pohranu podataka mogu se podijeliti na nekoliko podskupina pri čemu svaka ima svoje posebnosti kako u samom korištenju, tako i u upravljivosti.
Uzevši navedeno u obzir dolazi se do zaključka da je korištenje sustava za upravljanje pohranom podataka neizostavni alat svake IT okoline.
Partneri čija rješenja u segmentu upravljanja sustavima za pohranu podataka nudimo: IBM, HP i EMC.