Odobravanje bankarskih proizvoda

Procedura izdavanja kredita (ali i ostalih proizvoda i usluga koje banka nudi – jamstva, akreditivi, kartice…) prolazi nekoliko faza:
 • Definiranje statusa komitenta utvrđivanjem kreditne sposobnosti i boniteta (odabir i ugovaranje instrumenata osiguranja, kreditni prijedlog utvrditi potrebe i očekivanja, ponuditi najpovoljnije uvjete, upoznavanje komitenta sa načinom poslovanja banke)
 • Utvrđivanje kreditne sposobnosti i boniteta popunjavanje obrazaca: zahtjev za kredit, potvrda o statusu i visini primanja, administrativna zabrana prikupljanje dokumenata: IP obrazac, platne liste, BON-1, BON-2
 • Odabir i ugovaranje instrumenata osiguranja ovise o visini kredita jamci, suglasnost o zapljeni primanja, polica osiguranja, zadužnica
 • Kreditni prijedlog kreditna komisija: odobravanje ili odbijanje kredita otplatni plan sastavljanje, potpisivanje, ovjera ugovora

Opisana procedura implementirana je u jedinstveni sustav koji leži na dokumentacijskoj platformi koji osigurava brzo, precizno, pouzdano i kvalitetno donošenje odluka za kreditni odbor.
Iako procedura izgleda vrlo kompleksno, odvijanje se vrši kroz niz jednostavnih aktivnosti. Na takav način prisutna je potpuna kontrola nad procesom odobravanja kredita. U svakom trenutku je poznato u kojoj se fazi nalazi pojedinačni zahtjev.

Prednosti:
 • Pregled i kontrola svih zahtjeva u obradi i zadataka od strane referenta (uvid u status zahtjeva u svakom trenutku)
 • Nadgledanje procesa od strane nadređenih referentu i ostalih sudionika u procesu
 • Brže kolanje dokumentacije i odvijanje procesa (od zaprimanja zahtjeva do realizacije plasmana)
 • Ažurna evidencija svih poslovnih događaja (izvještaji)
 • Mogućnost revizijske kontrole
 • Smanjenje operativnog rizika (proces “vodi” zaposlenika u izvršavanju postavljenih zadataka, sigurnost pristupa informacijama i kontrola kolanja dokumentacije)
 • Mogućnost kvalitetne analize vremenskog trajanja procesa i slabih točaka u procesu
 • Kategorizacija cijele dokumentacije na jednom mjestu (virtualni spis)
 • Generiranje svih dokumenata iz jednog izvora (standardizacija obrazaca)
 • Integracija s ostalim aplikacijama banke (scoring, core banking, urudžbeni zapisnik)
 • Ubrzavanje kreditnog procesa, poboljšanje usluge i zadovoljstva klijenta te povećanje konkurentnosti
 • Automatizirani poslovni procesi zaprimanja kreditne dokumentacije i odobravanja kredita.
 • Integriran modul za skeniranje.
 • Integriran DocReports – izvještajni sustav.
 • Integracija s bančinim CORE sustavom.